Archive for author: PSatis

2085779
News & Events

Digitálny žiak

Od 31. 5. 2023 je možné uplatniť si validačný kód v našej predajni. Kompletné informácie o projekte získate vždy na www.digitalnyziak.sk.