Online registračná pokladnica (ORP)

Elcom Euro-50 Medi

On-line registračná pokladnice je nový typ pokladnice, ktorý od 1. júla 2019 nahrádza klasickú elektronickú registračnú pokladnicu po zavedení systému eKasa. Navonok vyzerá rovnako ako ERP. Rozdiel medzi nimi je „vo vnútri“. Online registračná pokladnica obsahuje softvér a hardvér, ktorý jej umožňuje prostredníctvom internetu v reálnom čase komunikovať s eKasa systémom finančnej správy. Pre súčasných podnikateľov (a prirodzene aj ich zamestnancov) používajúcich klasickú elektronickú registračnú pokladnicu teda prechod na online registračnú pokladnicu (ORP) nebude znamenať žiadny rozdiel v praktickom používaní.

Naša ponuka ORP

Virtuálna registračná pokladnica (VRP)

Virtuálna registračná pokladnica v praxi pozostáva len z bezplatného programu dodávaného priamo od finančnej správy a z akejkoľvek tlačiarne (minitlačiarne alebo klasickej tlačiarne). Je možné ju používať na počítači, mobile alebo tablete. Funguje tak, že podnikateľ sa s príslušným zariadením prihlási do aplikácie a následne pridáva do pokladničného dokladu jednotlivé tovary alebo služby zakúpené zákazníkom. Potom potvrdí vytlačenie dokladu. Následne sa doklad vytlačí v tlačiarni spojenej so zariadením cez kábel, bluetooth alebo WiFi a je odovzdaný zákazníkovi.

Naša ponuka VRP