Ochrana a monitoring

ochrana a monitoring Zaoberáme sa komplexnými službami v oblasti elektronických bezpečnostných systémov.

Realizujeme inštalácie, maloobchodný a veľkoobchodný predaj, zabezpečujeme záručný a pozáručný servis u nás zakúpených zariadení.
Naši zákazníci v náš vždy nájdu seriózneho a zodpovedného partnera pre riešenie a zabezpečenie ich požiadaviek.

• Kamerové systémy

sa čoraz viac stávajú súčasťou nášho každodenného života.
Sú nasadzované všade tam, kde vzniká potreba monitorovať a spätne vyhodnocovať jednotlivé situácie bežného života s ohľadom na ochranu majetku a osôb.

Vzniknuté obrazové záznamy sa zaznamenávajú do počítača, alebo na špeciálne digitálne rekordéry s vysokou kvalitou nahrávania. Nové technológie zaznamenávajú obraz aj na integrované SD karty, ktoré sa vkladajú priamo do monitorovacích kamier.

Kamerový systém či už s klasickými analógovými video kamerami, alebo v súčasnosti stále viac aktuálnymi IP kamerami sa ukazuje ako efektívne riešenie na ochranu majetku a osôb.

• Zabezpečovacie systémy

zabezpečovacie systémysa využívajú predovšetkým na signalizáciu narušenia objektu.
V súčasnosti sú najviac využívaným typom zabezpečenia spolu s kamerovým systémom .

Pre zistenie narušenia objektu sa používajú rôzne druhy snímačov. Snímače, ktoré reagujú na teplotné zmeny v miestnosti, snímače otvorenia okien a dverí, snímače rozbitia skla, snímače úniku technických plynov, tlačidlá prepadu, infra závory, vibračné snímače, trezorové snímače a veľa ďalších. Pri narušení priestoru je signál z týchto snímačov vyhodnotený v ústredni , ktorá signál prenesie na sirénu, telefónnu linku alebo GSM na vopred určené telefónne čísla napr. na políciu.

Pre zabezpečenie správnej činnosti všetkých nainštalovaných zariadení, musí byť vykonávaný pravidelný servis a revízia zariadení a snímačov. Len tak je možné zabezpečiť spoľahlivosť a 100% funkčnosť zabezpečovacieho systému podľa záručných a a pozáručných podmienok. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o bezpečnostné systémy  dochádzkový systémhovoríme o zabezpečení nepretržitej ochrany Vášho majetku.

• Dochádzkový systém

je potrebný pre fungovanie každej modernej firmy. Umožňuje presné elektronické spracovanie dochádzkovej agendy akéhokoľvek typu organizácie. Efektívnym automatickým spôsobom spracováva dochádzku zamestnancov, tvorí okamžité prehľady a exporty pre tvorbu miezd. Zamedzuje podvodom pri zápise dochádzky  a tým zefektívni náklady  a zabezpečí vyššiu úsporu firmy pri preplácaní hodín.

Dochádzkový systém je možné namodelovať od riešení pre malý počet zamestnancov, až po sieťové riešenie s pobočkami a desiatkami dochádzkových a prístupových  terminálov.

Šírku ponúkaného sortimentu v oblasti bezpečnostných systémov pre Vás zabezpečujeme spolu s našimi dodávateľmi. Naši dodávatelia sú zväčšia priamymi výrobcami, vďaka čomu Vám môžeme poskytnúť skutočne „EXPRESNÉ“ služby v oblasti dodávok, poradenstva, technickej podpory a servisu.